DWQA Questionscontract de munca part time ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Sunt angajat in administratia publica cu program normal de lucru 8 ore. In anul 2006 am absolvit o scoala postliceala de asistent medical generalist. De atunci si pana acum nu am lucrat in domeniul sanitar ca asistent medical, dar as dori sa nu imi pierd dreptul de a profesa. Anul acesta mi-am vizat certificatul de membru OMAR, dar mi s-a spus ca de la anul nu mai poate fi vizat, ptr. ca se implinesc 5 ani de la absolvire. Deci trebuie sa ma angajez undeva part time 6 luni ( asa am inteles???). Cum si in ce conditii pot lucra 3-4 ore si ce fel de contract se poate incheia ( Cu ora??), ptr. a nu-mi pierde dreptul de libera practica. Va multumesc si astept raspuns.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In principiu, contractul de munca part time se incheie ca orice alt contract de munca, insa trebuiesc avute in vedere urmatoarele reglementari din Codul Muncii:

„Art. 101_1

(1) Angajatorul poate incadra salariati cu fractiune de norma prin contracte individuale de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, denumite contracte individuale de munca cu timp partial.

(2) Contractul individual de munca cu timp partial se incheie numai in forma scrisa.

(3) Salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate, care are acelasi tip de contract individual de munca, presteaza aceeasi activitate sau una similara cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial, avandu-se in vedere si alte considerente, cum ar fi vechimea in munca si calificarea/aptitudinile profesionale.

(4) Atunci cand nu exista un salariat comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil. in cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, se au in vedere dispozitiile legislatiei in vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel national.

ART. 102 – Elemente ale contractului individual de munca cu timp partial

(1) Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor prevazute la art. 17 alin. (2), urmatoarele:

a) durata muncii si repartizarea programului de lucru;

b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru;

c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.

(2) In situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt precizate elementele prevazute la alin. (1), contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga.

ART. 103 – Drepturile salariatului incadrat cu contract de munca cu timp partial

(1) Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.

(2) Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

(3) In cazul salariatului care desfasoara activitatea in temeiul unui contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare la sistemul public de asigurari sociale se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat conform legii.

ART. 104 – Transferul de la un tip de norma la altul

(1) Angajatorul este obligat ca, in masura in care este posibil, sa ia in considerare cererile salariatilor de a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de norma, fie de la un loc de munca cu fractiune de norma la un loc de munca cu norma intreaga sau de a-si mari programul de lucru, in cazul in care apare aceasta oportunitate.

(2) Angajatorul este obligat sa informeze la timp cu privire la aparitia unor locuri de munca cu fractiune de norma sau cu norma intreaga, pentru a facilita transferurile de la norma intreaga la fractiune de norma si invers. Aceasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului.

(2_1) O copie a anuntului prevazut la alin. (2) se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor.

(3) Angajatorul asigura, in masura in care este posibil, accesul la locuri de munca cu fractiune de norma la toate nivelurile.”