DWQA QuestionsConexarea a doua dosare de la curte de apel si de la tribunal
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Se poate solicita conexarea a doua dosare avand in vedere faptul ca primul se judeca la curtea de apel in urma recursului declarat de parata, iar al doilea este pe rolul tribunalului in urma unei noi actiuni indreptate impotriva aceleeasi parate cu acelasi obiect dar cu formularea unor noi capete de cerere intrucat pe parcursul sedintei de judecata care s-a finalizat cu recurs am intrat in posesia unor inscrisuri care pot aduce noi dovezi la primul dosar judecat de instanta de recurs?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform codului de procedura civila:

„Art. 164

P?r?ile vor putea cere �ntrunirea mai multor pricini ce se afl? �naintea aceleia?i instan?e sau instan?e deosebite, de acela?i grad, �n care s�nt acelea?i p?r?i sau chiar �mpreun? cu alte p?r?i ?i al c?ror obiect ?i cauz? au �ntre d�nsele o str�ns? leg?tur?.

�ntrunirea poate fi f?cut? de judec?tor chiar dac? p?r?ile nu au cerut-o.

Dosarul va fi trimis instan?ei mai �nt�i �nvestit?, afar? numai dac? am�ndou? p?r?ile cer trimiterea lui la una din celelalte instan?e.

C�nd una din pricini este de competen?a unei instan?e, ?i p?r?ile nu o pot �nl?tura, �ntrunirea se va face la acea instan??.”

Prin urmare, instantele trebuie sa fie de acelasi grad, iar ca atare, conexarea nu se poate produce in cazul dvs. intrucat este vorba de o Curte de Apel si de un Tribunal.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!