DWQA QuestionsConditii demisie
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara
Sunt angajata in domeniul privat la o pensiune ca barmana, din data de 1 mai, din 1 iunie avand si contract de munca pe care imi este ca specificata functia de ajutor de osptar, cu un salariu mai mic decat cel pe care il primesc, si cu un numar mai mare de ore de munca decat legalul de 40 pe saptamana.
Intentionez sa imi dau demisa, si m-ar interesa care este durata preavizului, si care sunt conditiile in care as putea sa plec din acea unitatea fara efectuarea preavizului. Totodata, as vrea sa aflu daca este adevarat ca pe perioada preavizului, se presteaza un numar de 4 ore de munca.
Multumesc.
O seara placuta!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Art. 79 din Codul muncii prevede:

1. Termenul de preaviz este cel convenit de p?r?i �n contractul individual de munc? sau, dup? caz, cel prev?zut �n contractele colective de munc? aplicabile ?i nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salaria?ii cu func?ii de execu?ie, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salaria?ii care ocup? func?ii de conducere.

2. Contractul individual de munc? �nceteaz? la data expir?rii termenului de preaviz sau la data renun??rii totale ori par?iale de c?tre angajator la termenul respectiv.
Salariatul poate demisiona f?r? preaviz dac? angajatorul nu �?i �ndepline?te obliga?iile asumate prin contractul individual de munc? intrucat pe durata preavizului contractul individual de munc? continu? s? �?i produc? toate efectele.

3. In ce priveste timpul de munca, In lipsa unui Contract Colectiv de Munca la nivel de unitate sau la nivel de ramura de activiatate, programul de munca in acest caz este cel prevazut in contractul dvs. de munca.