DWQA Questionsconcediul medical
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua,
ma confrunt cu urmatoarea situatie: am beneficiat de concediul medical dupa cum urmeaza: 12.06-18.06 „initial”, 19.06-21.06 „in contiunuare”. am fost trimisa la specialist in data de 21.06. aici mi s-a schimbat diagnosticul, prin urmare codul de boala si mi s-a eliberat un certificat medical „initial”emis in data de 21.06 dar incepand din 22.06 pana in 28.06. firma nu vrea sa-mi plateasca acest concediu pe motiv ca nu este emis in aceeasi zi cu inceperea lui. mentionez ca certificatul este inregistrat la medicul de familie si cel de medicina muncii din data de 29.06.2012 si trimis la firma in aceeasi zi. ce pot face in acest caz?? va multumesc anticipat!

9 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform normelor de aplicare a OUG 158/2005:

Art. 88
�n �n?elesul prevederilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 158/2005, constituie refuzuri justificate la plata indemniza?iilor urm?toarele situa?ii:
a) nu se face dovada calit??ii de asigurat pentru concedii ?i indemniza?ii de asigur?ri sociale de s?n?tate;
b) ne�ndeplinirea stagiului complet de cotizare, cu excep?iile prev?zute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de c?tre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical �n termenele prev?zute de lege;
e) acordarea retroactiv? a certificatelor de concediu medical �n afara situa?iilor prev?zute de lege;
f) certificate de concediu medical ce dep??esc duratele maxime prev?zute de prezentele norme;
g) am�narea pl??ii ca urmare a sesiz?rii comisiilor care efectueaz? controlul, de c?tre angajatorul care constat? eliber?ri nejustificate de certificate de concedii medicale;

Prin urmare, in cazul in care angajatorul nu se incadreaza in aceste situatii, nu va poate refuza plata. Puteti face o sesizare la ITM, iar in ultim caz, puteti introduce o cerere de chemare in judecata impotriva angajatorului.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

dar urmatoarea norma cum trebuie interpretata?

ORDIN Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ?i indemniza?iile de asigur?ri sociale de s?n?tate
ART. 17
(1) Certificatele de concediu medical se completeaz? ?i se elibereaz? la data la care se acord? consulta?ia medical?, stabilindu-se num?rul necesar de zile de concediu medical.
(2) Data de la care �ncepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioar? datei acord?rii numai �n cazul certificatelor de concediu medical „�n continuare”.

aceasta este norma pe care se bazeaza ei.
cum pot repara greseala medicului (pana la urma, ca nu eu trebuia sa cunosc legislatia), daca certificatul nu mai este la mine ci la firma si bineinteles nu au nici un interes sa mi-l inapoieze?
va multumesc!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

chiar acum am primit refuzul la plata al celor doua certificate medicale pe motivul: art. 88, lit. e, ORDIN Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006. cum poate medicul sa repare aceasta greseala? sau cum trebuie sa procedez de aici inainte pentru a beneficia de plata concediului medical, si cum figurez eu la locul de munca in aceasta situatie?

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul dvs. se aplica art. 17. Medicul ar fi trebuit sa va emita un certificat inca de pe data de 12. In acest moment, teoretic se poate emite retroactiv doar daca era un concediu in continuare si nu intial. Incercati totusi sa discutati cu medicul si sa incerce emiterea acelor adeverinte (daca nu au fost emise si predate dvs.) pentru a fi acoperita (chiar daca teoretic plata s-ar putea face doar pentru perioada cu 21).

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

imi cer scuze dar, poate nu am fost destul de clara. pana in data de 21.06. nu am nicio problema. totul este in regula. certificatul din data de 21.06. este gresit dupa cum sustin cei din firma. este emis in 21.06. si incepe din 22.06. situatie neacceptata in cazul unui concediu medical „initial” conform art. 17, alin.2, norme de aplicare OUG 158/2005. Cum se poate repara greseala medicului (daca este intradevar greseala, pana la urma, nu eu trebuia sa cunosc legislatia). Cum trebuie sa procedez de aici inainte pentru a beneficia de plata concediului medical, si cum figurez eu la locul de munca in aceasta situatie? Va multumesc anticipat!