DWQA Questionsconcediul de odihna proportional jumatate de norma
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Daca ma angajez de la 1 iunie cu jumatate de norma, sunt cu handicap si am si pensie de invaliditate gradul III, dat fiind faptul ca am dreptul si la concediu suplimentar minim trei zile pe an, pot presupune ca as avea dreptul la concediu (20zileCO+3zileCO suplimentar) / 12 luni din an X 7luni lucrate=14 zile ? Daca nu, cum se calculeaza si deci la cate zile minim as avea dreptul? Se cumuleaza concediul suplimentar pentru handicap din codul muncii cu cel suplimentar pentru invaliditate din CCMUN 2011-2014 (adica (20+3+3)/12 X 7=16 zile)? Difera cumva numarul de zile de CO in functie de fractiunea de norma?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform Codului muncii – http://coduri.cjo.ro/codul-muncii/

Art. 103

(1) Salariatul �ncadrat cu contract de munc? cu timp par?ial se bucur? de drepturile salaria?ilor cu norm? �ntreag?, �n condi?iile prev?zute de lege ?i de contractele colective de munc? aplicabile.

(2) Drepturile salariale se acord? propor?ional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

Prin urmare, concediul de odihna este integral de 20 de zile, diferenta fiind in cazul drepturilor salariale platite in timpul concediului. La aceste 20 de zile se acorda 3 zile in plus conform:

Art. 142

(1)Salaria?ii care lucreaz? �n condi?ii grele, periculoase sau v?t?m?toare, nev?z?torii, alte persoane cu handicap ?i tinerii �n v�rst? de p�n? la 18 ani beneficiaz? de un concediu de odihn? suplimentar de cel pu?in 3 zile lucr?toare.

(2) Num?rul de zile lucr?toare aferent concediului de odihn? suplimentar pentru categoriile de salaria?i prev?zute la alin. (1) se stabile?te prin contractul colectiv de munc? aplicabil ?i va fi de cel pu?in 3 zile lucr?toare.

[b]In concluzie, avand in vedere art. 103 coroborat cu alin. 2 al art. 140, veti beneficia de 23 de zile de concediu de odihna.[/b]