DWQA QuestionsConcediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, in Ordonan?? de urgen?? nr. 14/2007 din 07/03/2007 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 448/2006 privind protec?ia ?i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Publicat in MOF nr. 187 – 19/03/2007″ la Art. 12. – (1) Persoana care are �n �ngrijire, supraveghere ?i �ntre?inere un copil cu handicap beneficiaz?, dup? caz, de urm?toarele drepturi:
b) concediu ?i o indemniza?ie pentru cre?terea copilului cu handicap �n cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu v�rsta cuprins? �ntre 3 ?i 7 ani; ”

concediul mentionat in articol este platit sau nu?

Multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Din interpretarea dispozitiilor se intelege un concediu platit