DWQA QuestionsConcediu medical pentru �ngrijirea copilului internat �n spital, care are 7 ani �mplini?i
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Copilul meu �mpline?te 7 ani �n 10 februarie, dar are o boal? cronic? ?i necesit? spitaliz?ri repetate. Cum pot ob?ine concediu medical pentru �ngrijirea lui pe perioadele �n care este �n spital?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua!

Pentru o intelegere mai buna, va vom reda articolele aferent din Normele pentru aplicarea OUG 158/2005:

Concediul ?i indemniza?ia pentru �ngrijirea copilului bolnav

Art. 49

Asigura?ii au dreptul la concediu ?i indemniza?ie pentru �ngrijirea copilului bolnav �n v�rst? de p�n? la 7 ani, iar �n cazul copilului cu handicap, pentru afec?iunile intercurente, p�n? la �mplinirea v�rstei de 18 ani.

Art. 50

(1) Certificatul de concediu medical pentru �ngrijirea copilului bolnav �n v�rst? de p�n? la 7 ani ?i �ngrijirea copilului cu handicap �n v�rst? de p�n? la 18 ani pentru afec?iuni intercurente se elibereaz? de medicul curant, �n condi?iile ?i p�n? la duratele maxime prev?zute de lege.

(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru �ngrijirea copilului bolnav, cu durat? de cel mult 14 zile calendaristice, �n una sau mai multe etape, pentru aceea?i afec?iune.

(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru �ngrijirea copilului bolnav, cu durat? de cel mult 30 de zile calendaristice.

Art. 51

�n situa?ia �n care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat �n aparat gipsat sau supus unor interven?ii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unit??ile care acord? asisten?? medical? �n specialitatea respectiv?, pentru durate stabilite de acesta, �n func?ie de gravitatea afec?iunii. Dac? durata concediului medical dep??e?te 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigur?rilor sociale.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!