DWQA QuestionsConcediu de odihna
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, Aveam nevoie de niste informatii si sper sa ma puteti ajuta. In urma cu 1 o luna si jumatate m-am angajat cu contract de munca pe un post de secretara si vroiam sa stiu daca am dreptul la concediu de odihna (platit sau neplatit) si pentru cate zile. De asemenea vreau sa mentionez ca nu am mai fost anagajata inainte.
Vroiam sa imi spuneti care sunt conditiile in care se acorda concediu de odihna(dupa ce perioada de munca efectiva, daca se face in baza contractului actual de munca sau daca se poate acorda si in functie de perioada lucrata anterior postului de munca actual, etc.. ) Multumesc frumos si astept un raspuns din partea dumneavoastra!

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In primul rand va trebui sa verificat contractul intrucat in contract este prevazut durata concediului dvs.

Conform codului muncii:

Art. 140
(1) Durata minim? a concediului de odihn? anual este de 20 de zile lucr?toare.

(2) Durata efectiv? a concediului de odihn? anual se stabile?te prin contractul colectiv de munc? aplicabil, este prev?zut? �n contractul individual de munc? ?i se acord? propor?ional cu activitatea prestat? �ntr-un an calendaristic.

Prin urmare, concediul dvs. se va raporta la activitatea prestata de catre dvs. anul acesta, calculul facandu-se prin raportare la faptul ca intr-un an (12 luni) se acorda 20 de zile.

Aveti dreptul la concediu platit conform:

Art. 145

(1) Pentru perioada concediului de odihn? salariatul beneficiaz? de o indemniza?ie de concediu, care nu poate fi mai mic? dec�t salariul de baz?, indemniza?iile ?i sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiv?, prev?zute �n contractul individual de munc?.

2) Indemniza?ia de concediu de odihn? reprezint? media zilnic? a drepturilor salariale prev?zute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei �n care este efectuat concediul, multiplicat? cu num?rul de zile de concediu.

La actualul angajator, se va lua in considerare doar perioada in care ati lucrat la acesta, perioada anteriora neluandu-se in calcul.

In ce priveste programarea concediului:

Art. 143

(1) Efectuarea concediului de odihn? se realizeaz? �n baza unei program?ri colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dup? caz, a reprezentan?ilor salaria?ilor, pentru program?rile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru program?rile individuale. Programarea se face p�n? la sf�r?itul anului calendaristic pentru anul urm?tor.

(2) Prin program?rile colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de munc?.

(3) Prin programare individual? se poate stabili data efectu?rii concediului sau, dup? caz, perioada �n care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioad? care nu poate fi mai mare de 3 luni.

(4) �n cadrul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) ?i (3) salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel pu?in 60 de zile anterioare efectu?rii acestuia.

(5) �n cazul �n care programarea concediilor se face frac?ionat, angajatorul este obligat s? stabileasc? programarea astfel �nc�t fiecare salariat s? efectueze �ntr-un an calendaristic cel pu?in 15 zile lucr?toare de concediu ne�ntrerupt.

(5) �n cazul �n care programarea concediilor se face frac?ionat, angajatorul este obligat s? stabileasc? programarea astfel �nc�t fiecare salariat s? efectueze �ntr-un an calendaristic cel pu?in 10 zile lucr?toare de concediu ne�ntrerupt.

Codul muncii il puteti gasi la adresa: http://coduri.cjo.ro/codul-muncii/