DWQA Questionscitatie
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,daca in luna martie s-a aprobat in instanta o hotarare de executare silita,in cat timp trebuie sa fiu instiintata? Sau ma trezesc pur si simplu cu executorul la usa? Mentionez ca eu am vazut hotararea pe portalul instantelor de judecata si de trei luni nu am primit nimic acasa…

Va multumesc

5 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform codului de procedura civila:

Art. 373 ind. 1

Cererea de executare silit?, �nso?it? de titlul executoriu, se depune la executorul judec?toresc, dac? legea nu prevede altfel. Acesta, �n termen de cel mult 5 zile de la �nregistrarea cererii, va solicita instan?ei de executare �ncuviin?area execut?rii silite, �naint�ndu-i �n copie cererea de executare ?i titlul respectiv.

Instan?a de executare �ncuviin?eaz? executarea silit? a obliga?iei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singur? �ncheiere dat? �n camera de consiliu, f?r? citarea p?r?ilor, �n termen de cel mult 7 zile de la �nregistrarea cererii de �ncuviin?are a execut?rii silite.

�n temeiul �ncheierii prin care se admite cererea de �ncuviin?are a execut?rii silite, executorul judec?toresc poate proceda la executarea silit? a obliga?iei stabilite prin titlul executoriu �n oricare dintre formele prev?zute de lege, dispozi?iile art. 3711alin. 3 aplic�ndu-se �n mod corespunz?tor. �ncuviin?area execut?rii silite este de drept valabil? ?i pentru titlurile executorii care se vor emite de executorul judec?toresc �n cadrul procedurii de executare silit? �ncuviin?ate.

Prin urmare, in ce priveste incuviintarea executarii silite, nu este obligatorie citarea dvs.

Insa, dvs. puteti face contestatie la executare:

Art. 399

�mpotriva execut?rii silite, precum ?i �mpotriva oric?rui act de executare se poate face contesta?ie de c?tre cei interesa?i sau v?t?ma?i prin executare

Art. 401
Contesta?ia se poate face �n termen de 15 zile de la data c�nd:

a) contestatorul a luat cuno?tin?? de actul de executare pe care-l contest? sau de refuzul de a �ndeplini un act de executare;

b) cel interesat a primit, dup? caz, comunicarea ori �n?tiin?area privind �nfiin?area popririi. Dac? poprirea este �nfiin?at? asupra unor venituri periodice, termenul de contesta?ie pentru debitor �ncepe cel mai t�rziu la data efectu?rii primei re?ineri din aceste venituri de c?tre ter?ul poprit;

c) debitorul care contest? executarea �ns??i a primit soma?ia ori de la data c�nd a luat cuno?tin?? de primul act de executare, �n cazurile �n care nu a primit soma?ia sau executarea se face f?r? soma?ie.

Codul de procedura civila il puteti gasi la adresa: http://coduri.cjo.ro/codul-de-procedura-civila/

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Multumesc frumos,dar eu la ce fac contestatie daca nu am fost instiintata de nici un fel,sau somata de catre executoe…

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Daca nu ati primit nicio somatie de executare, atunci inseamna ca nu a inceput procedura executarii silite a dvs. In cazul in care luati la cunostinta de inceperea vreunei proceduri de executare, va trebui sa atacati executarea.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Asta inseamna ca trebuie sa stau linistita pana primesc citatia? Daca ma duc la judecatorie pot sa aflu suma pentru care ma executa? In cat timp poate sa inceapa executarea silita dupa ce s-a admis in instanta?

Va multumesc frumos!

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Ar fi recomandat sa mergeti la instanta unde puteti afla si exact despre ce este vorba (implicit despre suma). Executarea poate incepe practic dupa comunicarea incuviintarii executarii silite, nefiind un termen impus de lege.