DWQA Questionscine are calitate de parat in dosar de uzucapiune
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

x primeste in folosinta de la CAP in vederea construirii unei case de locuit in 1965, moment in care nu se eliberau autorizatii de construire. in 1991 obtine titlul de propr pe terenul respectiv, dar mostenitorul proprietarului acelui teren=y, anterior momentului in care a fost preluat abuziv de CAp obtine constatarea nulitatii absoluta a titlului de proprietate a lui x. astfel, x introduce actiune pt constatarea dobandirea dreptului de propr prin uzucapiune..
intrebarea este…daca pana in 1990, se considera ca proprietar al terenului era statul(deci pe o per de 25 de ani), iar in 1991 se reconstituie dreptul de proprietate al lui y, cine are calitatea de parat?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

In primul rand, intre anii 1965-1991 X nu putea uzucapa terenul, deoarece avea asupra lui un drept de folosinta (dezmembramant al dreptului de proprietate). Nu se contesta faptul ca acea casa edificata ii apartine in proprietate.
In eventualitalitatea unui litigiu, calitatea de parat i-ar reveni lui Y.
Totusi, trebuie verificat daca in speta este aplicabil art. 24 din legea nr. 18/1991, in cazul in care dreptul a fost reconstituit pe baza acestei legi, articol ce are urmatorul continut: ” (1) Terenurile situate in intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane indreptatite, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, pe care le-au edificat, raman si se inscriu in proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari.
(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau, in lipsa, cu teren situat in extravilan, in imediata vecinatate. ”