DWQA QuestionsCIC cu contract in strainatate ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

am inteles ca lucrand cu contract de munca in strainatate si dovedind acest lucru cu adeverinte (traduse si legalizate) si contracte de munca se poate obtine CIC in Ro. sunt insarcinata in 7 luni, am intrat in concediu medical fara intrerupere de la data incetarii muncii. m-am interesat in Ro ce acte imi sunt necesare ptr a le solicita din timp ptr ca avem de gand sa revenim in Ro. mi s-a raspuns de la ITM Bistrita ca in baza OUG 148/03.11.2005 nu am nici un drept ptr ca nu am lucrat in Ro ultimele 12 luni… va rog sa ma mai luminati o data unde gasesc un act normativ care sa i-l \”recomand\” functionarei, daca am eu dreptate. va multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Raspunsul este dat chiar de OUG 148/2005. Astfel, in art. 1 al OUG se prevede „(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale…”. In venituri profesionale se includ si veniturile dintr-un contract de munca in strainatate. Mai mult decat atat, pe langa faptul ca in OUG nu se prevede ca aceasta se aplica doar in cazul celor care au lucrat in Romania (fapt ce ar fi in contradictoriu cu Directiva Europeana 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordul-cadru privind concediul pentru cresterea copilului, incheiat intre UNICE, CEIP si CES, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 145 din 19 iunie 1996), in OUG la art. 7 se prevede ca aceasta indemnizatie poate fi acordata chiar si unui cetatean strain. „Art. 7. Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda in situatia in care solicitantul indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
b) are, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
c) locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.”

Astfel, atat timp cat in ultimul an anterior datei nasterii copilului, ati realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de indemnizatie. Va aduc la cunostinta ca actele nu trebuiesc depuse la ITM, ci la Primarie motiv pentru care ar trebui sa va interesati la Primarie. Totusi, in ce priveste Ordonanta, aceasta prevede ca acte necesare:
„Art. 8. (1) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, reprezentand indemnizatie, stimulent sau alocatie de stat pentru copii, se acorda, la cerere, in baza urmatoarelor documente, dupa caz:
a) actul de identitate al solicitantului;
b) certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
c) certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
d) adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a);
f) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate, in situatia prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b);
g) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 5 alin. (2) nu beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
h) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
i) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului – pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 1, respectiv art. 2;
j) dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 3;
k) dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2);
l) alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. „