DWQA Questionscerificatul de handicap
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

buna ziua,am 28 de ani,in urma unui accident de munca mi am pierdut degetele 2,3,4,5, de la mana dreapta,in prezent avand doar degetul opozabil,am avut concediu medical 90 de zile,dar nu am vrut sa ma pensionez,lucrez in continuare de 5 ani dupa accident,vreau sa intreb daca beneficiez de reducerea impozitului pe salar,daca da de unde iau un certificat de handicap am inteles ca imi trebuie si in caz de pensionare cam in ce grad m as incadra,va multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Pentru a beneficia de scutire de impozit pe salariu va trebui sa fiti incadrat intr-un grad de handicap conform legii nr. 448/2006. Conform aceleasi legi:

(1) Persoanele cu handicap beneficiaz? de drepturile prev?zute la art. 6 pe baza �ncadr?rii �n grad de handicap, �n raport cu gradul de handicap.

(3) �ncadrarea �n grad ?i tip de handicap a adul?ilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumit? �n continuare comisie de evaluare.

(4) Comisia de evaluare este organ de specialitate al consiliului jude?ean, dup? caz, al consiliului local al sectorului municipiului Bucure?ti, cu activitate decizional? �n materia �ncadr?rii persoanelor adulte �n grad ?i tip de handicap…

Incadrarea se face in baza Ordinului MMFES (Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale) ?i MSP(Ministerul sanatatii publice) nr 762/1992 din 27-12-2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza c?rora se stabile?te �ncadrarea �n grad de handicap, modificat, motiv pentru care va trebui sa verificati acest ordin,