DWQA Questionsce taxe, impozite si comisionne se platesc in cazul vanzarii unei proprietati imobiliare ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Impozitul platit in cazul vanzarii cumpararii unui imobil, difera astfel:

1. pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv :

– 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv;

1.1. pentru imobilele dobândite la o dată mai mare de 3 ani:

– 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

2. Sunt scutite de la plata impozitului următoarele cazuri:

a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;

b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi.

3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin (1), dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani, de la data decesului autorului succesiunii. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Impozitul se calculează la valoarea imobilului, declarată de vânzători şi cumpărători, la întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, schimb, etc., încheiat la Notarul public. Impozitul se va calcula şi se va plăti la Notarul public, înainte de autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, schimb, etc. sau la încheierea de finalizare a succesiunii.