DWQA Questionsce inseamna „societati comerciale multiple” din punct de vedere al evaziunii fiscale ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Evaziunea fiscala reprezinta sustragerea prin orice mijloace, în întregime sau în parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juridice române sau straine. Societati comerciale multiple s-ar putea referi la situatia in care un comerciant s-ar sustrage de la plata impozitelor imputate unei activitati a sa, intrucat isi poate desfasura aceeasi activitate printr-o alta societate care apartine aceluiasi comerciant, putand astfel neachita datoriile impuse primei societati.