DWQA QuestionsCe impozit se plateste la vanzarea mostenirii?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Am o casa si teren mostenite de la parinti. Mama este decedata din noiembrie 2008 iar dezbaterea succesorala s-a facut in octombrie 2011, tata este decedat din ianuarie 2011 si dezbaterea succesorala s-a facut in noiembrie 2011. Pentru a vinde, notarul a zis ca tebuie sa platesc impozit 2% pentru parte de la mama si 3% pentru partea de la tata . Cum este corect ?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Va trebui sa aveti in vedere dispozitiile art. 77 indice 1 din Codul fiscal, care prevede:

(1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:
a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
– 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
– 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
– peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.
(2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:
a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.
(3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Prin urmare, daca vindeti mai departe bunurile succesorale, vi se aplica alin. 1. Puteti eventual merge si intreba si la alt notar pentru siguranta dvs.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!