DWQA Questionsce este acela un act conservator conform art.1016 din codul civil ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Un act conservator in sensul art. 1016 reprezinta orice act juridic al creditorului care are ca scop protejarea dreptului creditorului. Spre exemplu, legatul cu titlu particular, instituit asupra unui imobil abuziv naţionalizat, sub condiţia retrocedării, conferă legatarului calitatea procesuală activă de a revendica imobilul de la stat.