DWQA Questionscas si indemnizatie copil ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara.

Va rog sa ma sprijinit, Lucrez la patron si am ramas insarcinata si nu stiu unde sa ma duc sa ma interesez daca este platit la stat pentru a obtine intemnizatia. .Va rog sa ma indrumati si ce acte imi trebuie? Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Va trebui sa mergeti la Primaria de care apartineti, urmand ca acestia sa va indrume corespunzator.

In ce priveste actele, de obicei acestea sunt:

-cerere/declaraţie pe proprie răspundere (model tip);
-copie act de identitate solicitant;
-copie certificat de naştere al copilului nou-născut;
-certificatul de persoană cu handicap al copilului – unde este cazul;
-adeverinţă completată de angajator (model anexa 4);
-adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte veniturile realizate timp de 12 luni în ultimul an anterior -datei naşterii copilului (model anexă);
-adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii;
-fişa fiscală pentru lunile din ultimul an anterior datei naşterii copilului;
-copie cerere acordare concediu creştere copil, aprobată şi înregistrată la angajator;
-livretul de familie sau certificatul de căsătorie al ambilor soţi
-declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că celălalt părinte nu beneficiază deja de indemnizaţia pentru creşterea copilului;
-declaraţie pe propria răspundere care să ateste faptul că beneficiarul se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament familial;
-hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă (copie şi original);
-alte acte, necesare după caz, pentru stabilirea acestor drepturi;
-dosar incopciat

Recomandat ar fi insa sa vorbiti direct la Primarie.