DWQA QuestionsCARE ESTE NUMARUL HOTARIRI TRIBUNALULUI?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Num?r unic dosar (Num?r anterior): 21482/3/2010
�nregistrat �n data de: 30 Aprilie 2010
Obiectul cauzei: pretentii
Materia juridic?: Asigur?ri sociale
Stadiu procesual: Fond

P?R?I:
1. ISPAS SABIN MARIUS – Reclamant
2. MINISTERUL AP?R?RII NA?IONALE – P�r�t

TERMENE DE JUDECAT?:
Nr. Data Solu?ie Detalii
1. 24 Martie 2011
Solu?ionare Respinge ac?iunea ca ne�ntemeiat?. Cu recurs �n 15 zile de la comunicare. Pronun?at? �n ?edin?? public?, azi. 24.03.2011
2. 24 Februarie 2011
Am�n? cauza pentru depunere �nscrisuri �n dovedirea cererii de ajutor public judiciar
P?R?I:
1. ISPAS SABIN MARIUS – Reclamant
2. MINISTERUL AP?R?RII NA?IONALE – P�r�t
1. 24 Martie 2011
– –
2. 24 Februarie 2011
Am�n? cauza pentru depunere �nscrisuri �n dovedirea cererii de ajutor public judiciar

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Numarul hotararii se afla pe prima pagina a sentintei care vi se comunica acasa. Recursul il puteti formula in 15 zile de la data comunicarii hotararii judecatoresti la domiciliul dvs.