DWQA QuestionsCare este legea care spune ca este interzisa poprirea pe indemnizatia de somaj si plati compensatorii?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, as vrea sa stiu care este numarul legii in care se pune ca este interzisa poprirea pe indemnizatia de somaj si platile compensatorii, deoare sotul meu va fi disponibilizat din sistemul minier si i s-a comunicat ca ii va vor fi oprite salariile compensatorii deoarece are datorii la banca.As dori sa stiu daca acest lucru este legal.Multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Este vorba de art. 409 din Codul de procedura civila care prevede:

Ajutoarele pentru incapacitate temporar? de munc?, compensa?ia acordat? salaria?ilor �n caz de desfacere a contractului individual de munc? pe baza oric?ror dispozi?ii legale, precum ?i sumele cuvenite ?omerilor, potrivit legii, nu pot fi urm?rite dec�t pentru sume datorate cu titlu de obliga?ie de �ntre?inere ?i desp?gubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin v?t?m?ri corporale, dac? legea nu dispune altfel.

Codul de procedura civila il puteti gasi la adresa: http://coduri.cjo.ro/codul-de-procedura-civila/