DWQA Questionscapital initial organizatie non profit
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
As dori sa infiintez un ONG. Ati putea sa imi spuneti care e capitalul social minim la ora actuala?
Va multumesc

2 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Patrimoniul initial al Asociatiei trebuie sa fie in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie la data infiintarii ei. Pentru anul 2011 a fost stabilit la 670 lei.

Pentru o Fundatie patrimoniul trebuie sa fie de cel putin 100 de salarii minime brute pe economie la data constituirii ei.

Actul normativ este OG 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, actualizata.

Succes.
Av. Paula Nedelcu

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Am sa va prezint mai jos normele in vigoare (OG 26/2000) pentru o intelegere concreta a reglementarilor:

A. La fundatie – art. 15:

(2) Activul patrimonial ini?ial al funda?iei trebuie s? includ? bunuri �n natur? sau �n numerar, � c?ror valoare total? s? fie de cel pu?in 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii funda?iei.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), �n cazul funda?iilor al c?ror scop exclusiv, sub sanc?iunea dizolv?rii pe cale judec?toreasc?, este efectuarea opera?iunilor de colectare de fonduri care s? fie puse la dispozi?ia altor asocia?ii sau funda?ii, �n vederea realiz?rii de programe de c?tre acestea din urm?, activul patrimonial ini?ial poate avea o valoare total? de cel pu?in 20 de ori salariul minim brut pe economie.

B. La asociatie – art. 6:

f) patrimoniul ini?ial al asocia?iei; activul patrimonial, �n valoare de cel pu?in un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asocia?iei, este alc?tuit din aportul �n natur? ?i/sau �n bani al asocia?ilor. �n cazul aportului �n natur?, forma autentic? a actului constitutiv ?i a statutului este obligatorie.

Prin urmare, va trebui sa verificati pe de o parte daca doriti o asociatie sau o fundatie, iar in cazul in care alegeti fundatia, atunci sa vedeti la care norma va incadrati din art. 15.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!