DWQA Questionscand imi revine ajutorul de somaj,si cat?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

12 07 2013,am depus dosarul pt. somaj,cand si cat este ajutorul de somaj,daca am lucrat efectiv in aceiasi unitate timp de 31 ani

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 76/2002 privind somajul:

Art. 39
(1) Indemniza?ia de ?omaj se acord? ?omerilor prev?zu?i la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferen?iat, �n func?ie de stagiul de cotizare, dup? cum urmeaz?:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2) Cuantumul indemniza?iei de ?omaj prev?zute la alin. (1) este o sum? acordata lunar ?i �n mod diferen?iat, �n func?ie de stagiul de cotizare, dup? cum urmeaz?:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referin?? �n vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in un an;
b) suma prev?zut? la lit. a) la care se adaug? o sum? calculat? prin aplicarea asupra mediei salariului de baz? lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferen?iate �n func?ie de stagiul de cotizare.
(3) Cotele procentuale diferen?iate �n func?ie de stagiul de cotizare, prev?zute la alin. (2) lit. b), sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel pu?in 20 de ani.
(4) Pentru persoanele care au fost asigurate �n baza unui contract de asigurare pentru ?omaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferen?iate �n func?ie de stagiul de cotizare, prev?zute la alin. (2) lit. b), se va avea �n vedere venitul lunar declarat �n contractul de asigurare pentru ?omaj.

Succes,
Echipa CJO.ro