DWQA QuestionsCalitate procesuala pasiva comisie de disciplina
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

o comisie de disciplina dintr-o institutie publica are calitate procesuala pasiva?
poate fi actionata in judecata?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In principal aceste comisii nu au calitate procesuala pasiva, ci in instanta se va ataca decizia de sanctionare in sine. Totusi, puteti avea in vedere si urmatoarele dispozitii din Legea nr. 554/2004:

Art. 16
Introducerea �n cauz? a func?ionarului

(1) Cererile �n justi?ie prev?zute de prezenta lege pot fi formulate ?i personal �mpotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau �ncheierea actului ori, dup? caz, care se face vinovat? de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dac? se solicit? plata unor desp?gubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru �nt�rziere. �n cazul �n care ac?iunea se admite, persoana respectiv? poate fi obligat? la plata desp?gubirilor, solidar cu autoritatea public? p�r�t?.