DWQA QuestionsCai de atac la hotararea judecatoreasca
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, In urma cu 2 ani mai precis in 22.08.2008 socrul meu a fost accidentat mortal de o masina in afara partii carosabile. A inceput urmarirea penala a persoanei care a produs accidentul.Dosarul a fost judecat la jud.Faurei-BR s-a dat hotararea judec. noi nu am fost multumiti pentru ca pur si simplu si-a batut joc de noi mai ales pe partea de daune morale si am facut Apel la Curtea de Apel Galati binenteles ca sa respins recursul. Va rog sa-mi spuneti daca mai exista vreo cale de atac si unde trebuie sa ma adresez ?
Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul in care ati facut apel si apelul a fost respins, atunci mai aveti la dispozitie recursul. In cazul in care ati facut recurs si ati pierdut recursul, atunci mai aveti la dispozitie caile extraordinare de ataca, insa aceste cai se pot introduce doar pentru anumite motive prevazute expres de Codul de procedura penala:

[b]Art. 386.Cazurile de contesta?ie �n anulare[/b]
�mpotriva hot?r�rilor penale definitive se poate face contesta?ie �n anulare �n urm?toarele cazuri:

a) c�nd procedura de citare a p?r?ii pentru termenul la care s-a judecat cauza de c?tre instan?a de recurs nu a fost �ndeplinit? conform legii;

b) c�nd partea dovede?te c? la termenul la care s-a judecat cauza de c?tre instan?a de recurs a fost �n imposibilitate de a se prezenta ?i de a �ncuno?tin?a instan?a despre aceast? �mpiedicare;

c) c�nd instan?a de recurs nu s-a pronun?at asupra unei cauze de �ncetare a procesului penal dintre cele prev?zute �n art. 10 alin. 1 lit. f)�i1), cu privire la care existau probe �n dosar;

d) c�nd �mpotriva unei persoane s-au pronun?at dou? hot?r�ri definitive pentru aceea?i fapt?.

e) c�nd, la judecarea recursului sau la rejudecarea cauzei de c?tre instan?a de recurs, inculpatul prezent nu a fost ascultat, iar ascultarea acestuia este obligatorie potrivit art. 38514 alin. 11 ori art. 38516 alin. 1.

[b]Art. 394. Cazurile de revizuire
[/b]Revizuirea poate fi cerut? c�nd:

a) s-au descoperit fapte sau �mprejur?ri ce nu au fost cunoscute de instan?? la solu?ionarea cauzei;

b) un martor, un expert sau un interpret a s?v�r?it infrac?iunea de m?rturie mincinoas? �n cauza a c?rei revizuire se cere;

c) un �nscris care a servit ca temei al hot?r�rii a c?rei revizuire se cere a fost declarat fals;

d) un membru al completului de judecat?, procurorul ori persoana care a efectuat acte de cercetare penal? a comis o infrac?iune �n leg?tur? cu cauza a c?rei revizuire se cere;

e) c�nd dou? sau mai multe hot?r�ri judec?tore?ti definitive nu se pot concilia.

Cazul de la lit. a) constituie motiv de revizuire, dac? pe baza faptelor sau �mprejur?rilor noi se poate dovedi netemeinicia hot?r�rii de achitare, de �ncetare a procesului penal ori de condamnare.

Cazurile de la lit. b), c) ?i d) constituie motive de revizuire, dac? au dus la darea unei hot?r�ri nelegale sau netemeinice.

�n cazul prev?zut de lit. e), toate hot?r�rile care nu se pot concilia sunt supuse revizuirii.

Pentru a verifica Codul de procedura penala puteti accesa sectiunea de Codui de Drept actualizata sau direct urmatorul link: [b]http://coduri.cjo.ro/codul-de-procedura-penala/[/b]