DWQA QuestionsBurse Guvernamentale
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, sunt absolvent de facultate in Cluj Napoca (UBB, Informatica Engleza, 4 ani). Am primit o oferta de a studia in Marea Britanie, la Oxford, in cadrul unui program de doctorat, la departamentul de Engineering Science. Din pacate, oferta este conditionata de acoperirea taxelor de studiu, a taxei de colegiu si a costurilor zilnice, motiv pentru care as dori sa aflu mai multe informatii cu privire la Bursele Guvernul Romaniei, si daca exista si alte surse alternative de finantare. Am citit in conditiile pentru Bursele Guvernul Romaniei de conditionarea de a lucra in sectorul public, intr-o functie de conducere la terminarea stagiului de pregatire in strainatate. As dori sa va mai intreb daca viitoarea mea pregatire (Doctor in Stiinte, domeniul Informatica, Computer Vision) este compatibil cu un post in sectorul public. Va multumesc anticipat.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Va trebui sa aveti in vedere si dispozitiile Legii nr. 1/2011:

Art. 204

(1) Studen?ii care provin din familii cu venituri reduse beneficiaz? de un sistem de �mprumuturi bancare pentru efectuarea studiilor, garantate de stat, �n condi?iile legisla?iei �n vigoare, prin Agen?ia de credite ?i burse de studii. �mprumuturile pot acoperi taxele de studii ?i costul vie?ii pe perioada studiilor.

(2) Absolven?ii care vor practica profesia minimum 5 ani �n mediul rural vor fi scuti?i de plata a 75% din �mprumut, aceast? parte fiind preluat? de c?tre stat, �n cuantum de maximum 5.000 lei.

(3) Agen?ia de credite ?i burse de studii propune reglement?ri corespunz?toare �n vederea acord?rii creditelor.

Art. 160

(1) Studiile universitare de doctorat se organizeaz? cu finan?are de la bugetul de stat, �n regim cu tax? sau din alte surse legal constituite.

(2) Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului aloc? anual, prin hot?r�re a Guvernului, pentru studiile universitare de doctorat ?tiin?ific ?i pentru doctoratul profesional din domeniul artelor ?i al sportului, un num?r de granturi doctorale multianuale, pe o durat? de minimum 3 ani. Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale ?i costurile pentru programul de studii avansate ?i pentru programul de cercetare. Aceste granturi sunt ajustate cu coeficien?i corespunz?tori pe domenii disciplinare ?i profesionale ale doctoratului.

(3) Granturile doctorale se acord? pe baz? de competi?ie na?ional? de proiecte ?tiin?ifice �ntre ?colile doctorale sau competi?ie na?ional? de proiecte ?tiin?ifice �ntre conduc?torii de doctorat, membri ai unei ?coli doctorale. Competi?iile sunt organizate �n coordonarea CNCS.

(4) Num?rul anual de granturi doctorale alocate celor dou? tipuri de competi?ii prev?zute la alin. (3), precum ?i metodologia de desf??urare a competi?iilor se stabilesc prin ordin al ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului.

Difera in principiu si de conditiile bursei acceptate si mai ales daca este posibila o colaborare intre Oxford si autoritatile locale. Cel mai indicat pentru dvs. este sa luati legatura cu cei de la Ministerul Educatiei pentru a vedea daca pot acoperi acest doctorat. Cealalta posibilitate ar fi creditarea pe care v-am precizat-o anterior prin art. 204.