DWQA QuestionsBUNA ZIUA
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, Am si eu cateva intrebari, bunica mea e pensionara, pensia ei e de 387RON pensie de colectiv, bunicul meu a murit in august 2011 si pensia lui era de 814 RON pensie de stat.Intrebarea mea este daca bunica beneficieaza de pensia de urmas?daca bunica doreste sa ramana pensia ei m.ai primeste ceva din pensia bunicului? va rog frumos sa ma lamuriti. Va multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua!

Va vom reda mai jos dispozitiile legale pentru o intelegere mai corecta a situatiei dvs.:

Art. 85

(1) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma? pe tot timpul vie?ii, la �mplinirea v�rstei standard de pensionare, dac? durata c?s?toriei a fost de cel pu?in 15 ani.

(2) �n cazul �n care durata c?s?toriei este mai mic? de 15 ani, dar de cel pu?in 10 ani, cuantumul pensiei de urma? cuvenit so?ului supravie?uitor se diminueaz? cu 0,5% pentru fiecare lun?, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de c?s?torie �n minus.
[Selecteaz? documentul]
Art. 86

(1) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma?, indiferent de v�rst?, pe perioada �n care este invalid de gradul I sau II, dac? durata c?s?toriei a fost de cel pu?in un an.

(2) So?ul supravie?uitor are dreptul la pensie de urma?, indiferent de v�rst? ?i de durata c?s?toriei, dac? decesul so?ului sus?in?tor s-a produs ca urmare a unui accident de munc? sau a unei boli profesionale ?i dac? nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie ori dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).
[Selecteaz? documentul]
Art. 87

So?ul supravie?uitor care nu �ndepline?te condi?iile prev?zute la art. 85 ?i la art. 86 alin. (1) beneficiaz? de pensie de urma? pe o perioad? de 6 luni de la data decesului, dac? �n aceast? perioad? nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie sau dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).
[Selecteaz? documentul]
Art. 88

So?ul supravie?uitor care are �n �ngrijire, la data decesului sus?in?torului, unul sau mai mul?i copii �n v�rst? de p�n? la 7 ani, beneficiaz? de pensie de urma? p�n? la data �mplinirii de c?tre ultimul copil a v�rstei de 7 ani, �n perioadele �n care nu realizeaz? venituri lunare dintr-o activitate profesional? pentru care asigurarea este obligatorie sau dac? acestea sunt mai mici de 35% din c�?tigul salarial mediu brut, prev?zut la art. 33 alin. (5).
[Selecteaz? documentul]
Art. 89

(1) Pensia de urma? se stabile?te, dup? caz, din:

a) pensia pentru limit? de v�rst? aflat? �n plat? sau la care ar fi avut dreptul, �n condi?iile legii, sus?in?torul decedat;

b) pensia de invaliditate gradul I, �n cazul �n care decesul sus?in?torului a survenit �naintea �ndeplinirii condi?iilor pentru ob?inerea pensiei pentru limit? de v�rst?.

(2) Cuantumul pensiei de urma? se stabile?te procentual din punctajul mediu anual realizat de sus?in?tor, aferent pensiei prev?zute la alin. (1), �n func?ie de num?rul urma?ilor �ndrept??i?i, astfel:

a) 50% � pentru un singur urma?;

b) 75% � pentru 2 urma?i;

c) 100% � pentru 3 sau mai mul?i urma?i.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!