DWQA QuestionsBilete la ordin neacoperite si inselaciune
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Va rog sa-mi dati un sfat referitor la urmatoarea situatie:

– la incheierea unui contract de leasing pe 5 ani administratorul firmei a inmanat firmei de leasing bilete la ordin avalizate pt a garanta plata ratelor
– dupa 2 ani firma a intrat in insolventa si nu a mai putut continua contractul de leasing
– firma de leasing a cerut executarea silita a firmei , paguba nu a fost acoperita
– firma de leasing a continuat cu executarea silita a administratorului-actionar si a restului actionarilor, dar nu a reusit sa recupereze bunuri care sa acopere paguba
– intrebare: ce se intampla in continuare ? se poate invoca de catre firma de leasing art. 215 CPP privind inselaciunea ?

Va multumesc !

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Raspunsul poate fi afirmativ daca va incadrati in dispozitiile art. 215 din Codul penal (http://coduri.cjo.ro/codul-penal/):

Art. 215
�n?el?ciunea

Inducerea �n eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adev?rat? a unei fapte mincinoase sau ca mincinoas? a unei fapte adev?rate, �n scopul de a ob?ine pentru sine sau pentru altul un folos material injust ?i dac? s-a pricinuit o pagub?, se pedepse?te cu �nchisoare de la 6 luni la 12 ani.

�n?el?ciunea s?v�r?it? prin folosire de nume sau calit??i mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepse?te cu �nchisoare de la 3 la 15 ani. Dac? mijlocul fraudulos constituie prin el �nsu?i o infrac?iune, se aplic? regulile privind concursul de infrac?iuni.

Inducerea sau men?inerea �n eroare a unei persoane cu prilejul �ncheierii sau execut?rii unui contract, s?v�r?it? �n a?a fel �nc�t, f?r? aceast? eroare, cel �n?elat nu ar fi �ncheiat sau executat contractul �n condi?iile stipulate, se sanc?ioneaz? cu pedeapsa prev?zut? �n alineatele precedente, dup? distinc?iile acolo ar?tate.

Emiterea unui cec asupra unei institu?ii de credit sau unei persoane, ?tiind c? pentru valorificarea lui nu exist? provizia sau acoperirea necesar?, precum ?i fapta de a retrage, dup? emitere, provizia, �n totul sau �n parte, ori de a interzice trasului de a pl?ti �nainte de expirarea termenului de prezentare, �n scopul ar?tat �n alin. 1, dac? s-a pricinuit o pagub? posesorului cecului, se sanc?ioneaz? cu pedeapsa prev?zut? �n alin. 2.

�n?el?ciunea care a avut consecin?e deosebit de grave se pedepse?te cu �nchisoare de la 10 la 20 de ani ?i interzicerea unor drepturi.