DWQA QuestionsBeneficiez de somaj la program de 6 ore?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

am lucrat la o firma pe o perioada de 1 an si 4 luni la program de 6 h.pot beficia de somaj?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Raspunsul poate fi afirmativ, daca indepliniti si celelalte conditii prevazute de legea nr. 76/2002:

Art. 34
(1) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (1) beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni �n ultimele 24 de luni premerg?toare datei �nregistr?rii cererii;
b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii;
d) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a, dac? au avut ultimul loc de munc? ori au realizat venituri �n acea localitate.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!