DWQA Questionsautorizatie,proiect
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Detin o suprafata de 1000 mp3 solar din lemn pe teren extravilan.pentru aceasta constructie provizorie cei de la primarie ma obliga sa fac autorizatie si proiect.Ceea ce nu inteleg este de ce e nevoie de proiect pentru o constructie din lemn fara fundatie de beton in care cultiv legume doar pe sezon.cei de la urbanism nu stiu sau nu vor sa ne dea multe informati,spunandune ca asta e legea si nimic mai mult.Interesanduma si in alte localitati unde sunt solarii,si chiar la cei din Matca Galati mi sa spus ca lor nu le-au cerut cei de la primarie sa faca aceste demersuri.va rog daca ma puteti ajuta cu citeva informati pentru aceasta problema.multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua!

Situatia trebuie verificata cu mare atentie, insa conform legii 50/1991:

Art. 11

(1) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire urm?toarele lucr?ri care nu modific? structura de rezisten?? ?i/sau aspectul arhitectural al construc?iilor:

a) repara?ii la �mprejmuiri, acoperi?uri, �nvelitori sau terase, atunci c�nd nu se schimb? forma acestora ?i materialele din care sunt executate;

b) repara?ii ?i �nlocuiri de t�mpl?rie interioar? ?i exterioar?, dac? se p?streaz? forma, dimensiunile golurilor ?i t�mpl?riei, inclusiv �n situa?ia �n care se schimb? materialele din care sunt realizate respectivele lucr?ri, cu excep?ia cl?dirilor declarate monumente istorice, �n condi?iile legii;

c) repara?ii ?i �nlocuiri de sobe de �nc?lzit;

d) zugr?veli ?i vopsitorii interioare;

e) zugr?veli ?i vopsitorii exterioare, dac? nu se modific? elementele de fa?ad? ?i culorile cl?dirilor;

f) repara?ii la instala?iile interioare, la bran?amentele ?i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construc?iilor, �n limitele propriet??ii, montarea sistemelor locale de �nc?lzire ?i de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum ?i montarea aparatelor individuale de climatizare ?i/sau de contorizare a consumurilor de utilit??i;

g) repara?ii ?i �nlocuiri la pardoseli;

h) lucr?ri de repara?ii, �nlocuiri ori reabilit?ri f?r? modificarea calit??ii ?i formei arhitecturale a elementelor de fa?ad?, dac? aceste lucr?ri nu se execut? la construc?iile prev?zute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel:

1. finisaje interioare ?i exterioare � tencuieli, placaje, altele asemenea;

2. trotuare, ziduri de sprijin ori sc?ri de acces;

3. lucr?ri de reabilitare energetic? a anvelopei ?i/sau a acoperi?ului � dac? nu se schimb? sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras?/?arpant? � la cl?diri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau �n curs de clasare, respectiv situate �n afara zonelor de protec?ie a monumentelor ?i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii;

i) lucr?ri de �ntre?inere la c?ile de comunica?ie ?i la instala?iile aferente;

j) lucr?ri de investigare, cercetare, expertizare, conservare ?i restaurare a componentelor artistice ale construc?iilor prev?zute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii ?i Cultelor ?i al autorit??ii administra?iei publice jude?ene sau locale, dup? caz;

k) lucr?ri de foraje ?i sondaje geotehnice pentru construc?ii de importan?? normal? sau redus?, situate �n afara zonelor de protec?ie instituite pentru z?c?minte acvifere;

l) lucr?ri de construc?ii funerare subterane ?i supraterane, cu avizul administra?iei cimitirului.

m) lucr?ri de compartimentare provizorie nestructural?.

(2) Se pot executa f?r? autoriza?ie de construire ?i lucr?ri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau �nchise, destinate difuz?rii ?i comercializ?rii presei, c?r?ilor ?i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, f?r? funda?ii ?i platforme, precum ?i f?r? racorduri ?i/sau bran?amente la utilit??i urbane, cu excep?ia energiei electrice.

(3) Dac? lucr?rile prev?zute la alin. (1), cu excep?ia celor prev?zute la lit. e) ?i j), se execut? la construc?iile men?ionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autoriza?iei de construire.

Prin urmare, daca va incadrati in cele precizate mai sus, atunci nu aveti nevoie de autorizatie.

Cu stima,
Av. Cristian Barcan
avocat@cjo.ro