DWQA QuestionsAtac raspuns CNVM ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Am introdus o actiune in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti; In actiune am atacat raspunsul unei institutii publice (CNVM) la o cerere. In cerere solicitam CNVM sa verifice legalitatea actelor unui broker. Raspunsul a fost unul formal, fara cercetarea ºi constata încãlcarea dispoziþiilor legale indicate. [b]Instanta s-a pronuntat pe exceptia [/b]invocata de aparare, aceea ca raspunsul autoritatii nu este act administrativ, asadar a admis exceptia paratei. Eu detin o decizie intr-o speta similara in care aceeasi instanta dar si instanta suprema s-au pronuntat ca [b]raspunsul unei autoritatii publice este act administrativ asimilat[/b].
[b]Intrebarea este: cum sa fac Recursul – pe care articol din C.Proc.Civ [/b]? Cu modificare sau casare ? Un coleg jurist m-a sfatuit sa fac recursul cu casare, dar mi-a indicat art.304 indice 5, insa eu as merge pe indice 9. Multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Art. 304 pct. 5 prevede „cand, prin hotararea data, instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art. 105 alin. 2”, iar art. 105 prevede „actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea lor. In cazul nulitatilor prevazute anume de lege, vatamarea se presupune pana la dovada contrarie”. In ce priveste invocarea art. 304 ind. 5, nu ne putem pronunta intrucat nu cunoastem daca au fost incalcate prevederile art. 105.
In ce priveste art. 304 pct. 9, acesta este mai indicat in a fi invocat in situatia dvs. Acest motiv este unul de modificare a hotararii atacate si nu de casare.
Mai mult, trebuie sa aveti in vedere ca in situatia in care sunteti obligat a ataca in mod direct cu recurs, atunci sunt aplicabile si dispozitiile art. 304 ind. 1, care prevede ca „Recursul declarat impotriva unei hotarari care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel nu este limitat la motivele de casare prevazute in art. 304, instanta putand sa examineze cauza sub toate aspectele.”