DWQA QuestionsAsociatii de proprietari – obligativitate hotarare din 2010
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua, La adunarea generala a asociatiei de proprietari din 2010 s-a stabilit un fond de investitii de 26.000 lei, din care s-a incasat o suma de 18.000 lei, ramanand o diferenta de 8.000 lei.Din aprilie 2011 s-a trecut la strangerea sumei ramase, 8000 lei, care nu s-a incasat in 2010, fara a se face un nou buget de venituri si cheltuieli, fara o alta adunare generala. I-am scris presedintelui asociatiei noastre in data de 16.06.2011 ca trebuia sa organizeze o alta adunare generala, sa se aprobe bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011 si nu am primit niciun raspuns. La listele de intretinere sunt trecute sume pentru fondul de investitii si anumiti proprietari au achitat aceste sume, altii nu. In ce masura sunt OBLIGATA sa platesc sumele pentru fondul de investitii, in conditiile in care pe anul 2011 nu s-a facut adunarea generala si nu s-a stabilit un buget de venituri si cheltuieli? Va multumesc anticipat pentru sprijin.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 230/2007:

Art. 45

(1) Anul fiscal al asocia?iei de proprietari este anul calendaristic.

(2) �nainte de �nceputul urm?torului an fiscal ?i pentru fiecare an fiscal ce urmeaz?, comitetul executiv va preg?ti ?i va prezenta proprietarilor �n adunarea general? un buget anual de venituri ?i cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asocia?iei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organiz?rii ?i func?ion?rii acesteia.

(3) Proprietarii membri ai asocia?iei de proprietari au obliga?ia s? aprobe ?i un fond de repara?ii anual, necesar pentru repararea ?i �mbun?t??irea propriet??ii comune. Comitetul executiv va preg?ti ?i va prezenta adun?rii generale suma anual? necesar? pentru constituirea sau completarea acestui fond, care se alimenteaz? �n avans, �n tran?e lunare egale, prev?zute �n lista de plat? a cheltuielilor asocia?iei de proprietari. Pl??ile pentru repararea ?i �mbun?t??irea propriet??ii comune se vor face din fondul de repara?ii. Proprietarii membri ai asocia?iei de proprietari pot aproba ?i alte fonduri cu caracter special.

Ca atare, fondul de investitii nu face parte din cheltuieli si din venituri, motiv pentru care nu este nevoie de o hotarare noua pe anul 2011. Hotarile asociatiei sunt obligatorii si ca urmare trebuie acoperit si restul de 8.000 de lei stabilit printr-o hotarare din 2010. Faptul ca aceasta este din 2010 nu semnifica ca nu mai este obligatorie si ca nu pot fi banii recuperati.