DWQA QuestionsAsociatie de locatari
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara, mai multi cetateni care suntem doar locatari nu proprietari avem o problema mare ca nu avem o asociatie, drept pentru care nu avem nici contracte cu diverse servicii publice de baza (apa, electricitate etc.).
Intrebarea noastra este in legatura cu infiinatarea asociatiilor de locatari. Se mai pot acestea infiinta si in baza carei legi? Daca se infiinteaza presupun ca v-om putea si sa subcontracteze servicii publice. Dorim toate informatiile si legile respective. Va multumim

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Desigur ca se pot infiinta, iar legea aplicabila Dvs. este legea nr. 230/2007 privind asociatiile de proprietari, precum si normele metodologice de aplicare ale legii nr. 230/2007 (publicate in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 18.01.2008).

Conform legii:
„Art. 5. – (1) Asociatia de proprietari se infiinteaza prin acordul scris a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, din cadrul unei cladiri. Acordul se consemneaza intr-un tabel nominal, anexa la acordul de asociere.
(2) In cladirile de locuinte cu mai multe tronsoane sau scari se pot constitui asociatii de proprietari pe fiecare tronson ori scara in parte numai in conditiile in care nu exista o proprietate comuna aferenta tronsoanelor sau scarilor care nu poate fi delimitata.
(3) Daca este cazul, asociatiile de proprietari infiintate pe scari sau tronsoane de cladire isi reglementeaza intre ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexa la acordul de asociere.
Art. 6. – (1) Cererea pentru dobandirea personalitatii juridice a asociatiei de proprietari impreuna cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunarii generale de constituire se depun si se inregistreaza la organul financiar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea.
(2) Statutul si acordul de asociere se intocmesc in baza prezentei legi.
(3) Acordul de asociere trebuie sa contina:
a) adresa si individualizarea proprietatii individuale, potrivit actului de proprietate;
b) numele si prenumele tuturor proprietarilor;
c) descrierea proprietatii, cuprinzand: descrierea cladirii, structura cladirii, numarul de etaje, numarul de apartamente structurate pe numar de camere, numarul spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, suprafata terenului aferent cladirii;
d) enumerarea si descrierea partilor aflate in proprietate comuna;
e) cota-parte indiviza ce revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna.
(4) Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica in baza incheierii judecatorului-delegat desemnat la organul financiar local de catre presedintele judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala se afla cladirea.
(5) Incheierea se da fara citarea partilor si este executorie.
(6) Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea partilor. „