DWQA QuestionsAs dori sa stiu articolul din Codul Civil prin care constructiile ridicate de cineva pe un teren aflat in proprietatea altcuiva intra de drept in proprietatea proprietarului terenului respectiv si in ce modalitate se realizeaza aceasta. ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago
1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

una ziua,

Art. 494 este articolul care reglementeaza situatia dvs. Acesta prevede: „Dacã plantatiile, constructiile si lucrãrile au fost fãcute de cãtre o a treia persoanã cu materialele ei, proprietarul pãmântului are dreptul de a le tine pentru dânsul, sau de a îndatora pe acea persoanã sã le ridice.
Dacã proprietarul pãmântului cere ridicarea plantatiilor si a constructiilor, ridicarea va urma cu cheltuiala celui ce le-a fãcut; el poate chiar, dupã împrejurãri, fi condamnat la daune-interese pentru prejudiciile sau vãtãmãrile ce a putut suferi proprietarul locului.
Dacã proprietarul voieste a pãstra pentru dânsul acele plantatii si clãdiri, el este dator a plãti valoarea materialelor si pretul muncii, fãrã ca sã se ia în consideratie sporirea valorii fondului, ocazionatã prin facerea unor asemenea plantatii si constructii. Cu toate acestea, dacã plantatiile, clãdirile si operele au fost fãcute de cãtre o a treia persoanã de bunã credintã, proprietarul pãmântului nu va putea cere ridicarea sus-ziselor plantatii, clãdiri, si lucrãri, dar va avea dreptul sau de a înapoia valoarea materialelor si pretul muncii, sau de a plãti o sumã de bani egalã cu aceea a cresterii valorii fondului.”

Modalitatea de realizare consta in formularea unei cereri de chemare in judecata prin care sa solicitati accesiunea imobiliara.