DWQA Questionsaplicare oug77 din 2013
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Lucrez in sistemul penitenciar, �ntr-un birou format din 2 posturi (conform legislatiei specifice): un subofiter (functie vacanta de mai multi anisi aflat? �n raporturi de subordonare ofiterului) si un post de ofiter, acesta din urm? de?in�nd si functia de ?ef birou (in urma unui concurs de admitere in sistem) / functie incadrat?. La niveul conducerii institutiei oug 77 s-a aplicat astfel: functia de subofiter s-a p?strat motiv�ndu-se c? este post unic, iar functia de sef birou s-a radiat (si s-a transfornat in functie de executie) pe motiv c? nu este post unic. La nivelul institutiei, analizate separat, fiecare din cele dou? posturi comparativ cu restul posturilor sunt unice (atributiile lor se reg?sesc numai la ei), analizate prin raportare una la alta, atributiile functiei de subofiter se reg?sesc �ntre cele ale ofiterului, ba mai mult, acesta din urm? are sarcini in plus, la care se adauga si cele de ?ef. Asadar cum este posibil ca numai una s? fie considerat? functie unic? (cea inferioar? ca atributii fat? de ofiter) iar cea de ?ef de birou, nu. Pot ataca in instant? decizia? Cum motivez?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In cazul dvs. ar trebui urmata calea contenctiosului administrativ. ?Posturile vacante unice din cadrul institu?iilor publice locale, definite ca acele posturi ale c?ror atribu?ii, prin con?inutul ?i natura lor sau prin responsabilit??ile stabilite, nu se reg?sesc �ntr-o alt? component? func?ional??. Ca atare, daca nu sunt respectate aceste dispozitii, atunci trebuie atacata decizia in instanta.

Cu stima,
Echipa CJO.ro