DWQA QuestionsAplicare legea 330/2009 ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati sa ma clarific cu privire la modalitatea de aplicare a Legii 330 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Eu sunt psiholog specialist si lucrez in cadrul unei unitati de asistenta sociala aflata sub directa subordonare a Consiliului Local. La acest moment salariul meu este inferior celui corespunzator punctajului din grila unica de salarizare. As dori sa stiu cand si cum salariul meu se va deveni cel din grila.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Art. 1. – (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare, in tot sau in parte, a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege .
(3) Partea a II-a a prezentei legi reglementeaza sistemul unitar de salarizare pentru o perioada tranzitorie, pana cand sistemul va fi simplificat si imbunatatit in conformitate cu partea a III-a a prezentei legi.”
Astfe, Legea prevede mai departe:
Art. 7. – (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaza etapizat in perioada 2010-2015, prin modificarea succesiva, dupa caz, a salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza pentru personalul militar si a indemnizatiilor lunare de incadrare, prevazute in anexele la prezenta lege, stabilite anual prin legi speciale.
(2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectueaza in mod etapizat, astfel incat in perioada de implementare a prezentei legi nicio persoana sa nu inregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiaza potrivit actualelor reglementari.
Art. 8. – In anul 2010, majorarea salariilor, a soldelor functiilor de baza si a indemnizatiilor se va face numai pentru acelea care au un nivel mai mic de 705 lei/luna si fara a depasi aceasta valoare .”
Practic, se urmareste trecerea la un standard de salarii care tin cont de pregatire, domeniul in care se lucreaza etc., in etape succesive in perioada 2010-2015. Tot astfel, in art. 8, se precizeaza ca se vor majora doar salariile care au un nivel mai mic de 705 lei.
Mai mult,
„Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru anul 2010 este de 705 lei, iar cresterea coeficientului de ierarhizare 1,00 dupa anul 2010 va fi conditionata de reducerea numarului de angajati, necesara realizarii tintelor anuale privind ponderea cheltuielilor de personal in produsul intern brut prevazute la art. 5, in vederea atingerii unui nivel al coeficientului de ierarhizare 1,00 de 1.100 lei in 2015.
(3) In anul 2010, salariile, soldele si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexele la prezenta lege.”;
Coeficientii de ierarhizare sunt prevazuti in anexele Legii.