DWQA Questionsaplicare incetare CIM modifcat unilateral, nescris ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Unui contract modificat unilateral si nu in forma scrisa, i se poate aplica ulterior o incetare de drept? De ce?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform Codului Muncii:
„Art. 56. – Contractul individual de muncă încetează de drept:
a) la data decesului salariatului;
b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului;
c) Abrogat;
d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată partială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;
e) ca urmare a constatării nulitătii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părtilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;
f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în functia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti de reintegrare;
g) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti;
h) de la data retragerii de către autoritătile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;
i) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei functii, ca măsură de sigurantă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus interdictia;
j) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;
k) retragerea acordului părintilor sau al reprezentantilor legali, în cazul salariatilor cu vârsta cuprinsă între 15 si 16 ani.”

Mai mult, Art. 41. – (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părtilor.
(2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile si în conditiile prevăzute de prezentul cod.

Prin urmare, pe langa faptul ca respectivul contract se modifica de comun acord, incetarea de drept se produce in cazurile limitative prevazute de lege. Astfel, modificarea unui contract pentru a inceta de drept este abuziva si nelegala.