DWQA Questionsanulare contract cu clauza de intretinere
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara . Am si eu o problema .daca e cineva sa ma ajute cu un sfat .Mama mea a luat pe cineva in intretinere la tara. In acel contract scrie ca trebuie sa intretinem un batran ,dar in acea curte sta si femeia care a trait multi ani cu el. Nu a fost problema sa faca diferenta la ingrijit si ia ingrijit pe amandoi.N-au stat in strada sa moara de foame n-au fost dusi la spital ca nu le-am asigurat medicamentele… De 4 ani se ocupa de ei.Acum 2 sapt a primit un telefon de la acel batran si ia zis ca nu are ce sa mai caute acolo si nici lucrurile care le are nu poate sa vina sa le ia si ca a bagat dosarul in instanta. Pe data de 9 Ianuarie trebuie sa se prezinte ,dar mama nu a primit citatie.Am sa atasez contractul poate poa sa ma ajute cineva cu un sfat si daca am sanse sa merg mai departe . cred ca cineva ai influenteaza ,Mama nu are scris in contract ca trebuie sa stea cu ei acolo si se ducea la saptamana sau 2 saptamani. Acesta e contractul :

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE CU CLAUZA DE INTRETINERE

Intre subsemnati

Manita… domiciliat in comuna Jilavele , Jud. Ialomita in calitate de vanzator de pe o parte si …

Vornicu… necasatorita , domiciliata in Bucuresti (adresa) in calitate de cumparatoare ,
pe de alta parte a intervenit prezentul contract de vanzre cu clauza de intretinere in urmatoarele conditii :

Eu Manita… vand d-nei Vornicu… dreptul meu de proprietate asupra unei case de locuit C1, construita din paianta ,
acoperita cu tigla, formata din 3 camere si o sala , cu suprafata construita de 44 m2; C2 anexa, construita din paianta,
cu o suprafata construita de 38 m2; C3 anexa , construita din paianta , cu o suprafata construita de 13 m2;
C4 anexa , construita din paianta cu o suprafata construita de 5 m2 , cat si asupra suprafetei de 2499 m2 teren , curtii,
constructii, arabil si cu vii , din masuratoriile cadastrale rezultand suprafata de 2364 m2 teren aferent , imobil situat
pe teritoriu intravilan al com. Jilavele , Jud. Ialomita , avand ca vecini la Nord (…) , la Est si Vest drumuri stradale
si la Sud (…) identificat prin nr cadastral 387, inscris in cartea funciara nr … al localitati Jilavele , Jud. Ialomita

Immobilul pe care il vand l-am dobandit astfel : constructiile prin edificare in regie proprie, cu aport exclusiv, in anul
… , pe teren bun propriu asupra caruia mi s-a reconstituit dreptul de proprietate in baza lg 18/1991 , conform titlului
de proprietate eliberat sub nr … de Comisi Judeteana Ialomita la data de 09.02 … inscis in cartea funciara nr …
al localitati Jilavele , Jud. Ialomita , conform incheieri emise sub nr … de BCPI Slobozia

Noi partile , suntem de acord cu intabularea dreptului cumparatoarei in cartea funciara competenta cat si notarea obligatiei
de intretinere

Pretul acestei vanzari consta in obligatia cumparatoarei de a ma intretine pe mine vanzatorul pe tot timpul vietii
prin asigurare de hrana , medicamente , locuinta , imbracaminte , precum si toate cele necesare existentei , obligatie
evaluata la suma de … cat si aceea de a ma inmormanta dupa datina locala

Imobilul pe care il vand nu este grevat de sarcini sau servituti asa cum rezulta din extrasu’ de carte funciara
eliberat sub nr … de oficiu de cadastru si publicitate imobiliara Ialomita si eu vanzatorul garantez pe cumparatoare
impotriva oricaror evictiuni totale sau partiale , conform articolului 1337 C.civil

Impozitele si taxele pana azi data autentificari actului sunt in sarcina mea vanzatorul , fiind platite la zi , conform
certificatului de atestare fiscala eliberat sub nr … de primaria comunei Jilavele , Jud. Ialomita , data la care urmeaza
a fi suportate de catre cumparatoare , eu vanzatorul platind impozitul pe tranzactii imobiliare , iar cumparatoare platind
tarifele cadastrale cat si onorariul convenit

In cazul in care cumparatoare nu isi va respecta obligatia de intretinere imi rezerv dreptul de a cere la instanta de
judecata competenta rezilierea prezentului in scris

In baza art. 54 , Alin 1 din legea nr 7/1996 , prezentul inscris va fi intabulat din oficiu in cartea funciara
la biroul teritorial competent la cererea biroul notarial public Laurentiu din Municipiul Urziceni , Jud. Ialomita

Eu Vornicu cumparator de la d-l Manita ; imobilul mai sus de scris , al carui pret consta in obligatia de a intretine
pe vanzator pe tot timpul vietii , prin asigurare de hrana , medicamente , locuinta , imbracaminte , precum si toate
cele necesare existentei , cat si de al inmormanta dupa datina locala , obligatia evaluata la suma de …

Cunosc situatia de drept si de fapt a imobilului cumparat si stiu ca nu este grevat de sarcini sau servituti , ceea ce nu
scuteste pe vanzator de raspunderea pt evictiune

Noi partile , declaram ca ni s-au pus in vedere dispozitiile legii nr 241/2005 , priviind combaterea evat

3 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Chiar daca a fost introdusa o actiune in instanta pentru rezolutiunea acestui contract, reclamantul trebuie sa faca dovada ca mama dvs. nu si-a indeplinit obligatiile asumate prin contract, respectiv nu a asigurat intretinerea acestei persoane. Daca nu reusesete sa faca aceasta dovada, iar mama dvs. poate dovedi ca s-a ingrijit corespunzator de intretinerea acestei persoane atunci actiune va fi respinsa.

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

E nevoie neaparata de avocat cand ma prezint la judecatorie?

office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Avocatul nu este obligatoriu pentru reprezentarea dvs. in fata instantelor, ci este recomandat.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!