DWQA QuestionsAmanare dosar pentru lipsa de procedura
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Bunà ziua,
As dorii sa� ma� la�muriti in cazul in care :
1. Procesul s-a amanat pentru „complinirea procedurii cu paratul. Acesta va fi citat din nou cu copia raportului de expertiza” ,
as putea obtine o amânare a procesului pe motiv cà nu am primit nici citatia si nici copia raportului de expertizà ? solicitând sà mi se comunice aceste acte (probabil cà scrisoarea a fost returnatà la instantà, eu în peioada respectivà am fost plecat în concediu) Mentionez cà nu locuiesc în tarà si nu am angajat apàràtor.
2. Sunt în proces de partaj cu o sorà vitregà. Am solicitat sà mi se atribuie în naturà casa si terenul. De la decesul tatàlui meu numai eu m-am ocupat de conservarea si administrarea imobilelor. Sora vitregà nu a avut nici o contributie.
Và rog sà-mi spuneti dacà sunt îndreptàtit din punct de vedere legal sà solicit deducerea din sulta pe care trebuie sà o plàtesc sorei vitrege, jumàtate din cheltuielile fàcute cu întretinerea imobilelor, plata impozitelor, deplasàrile pe care le-am fàcut de mai multe ori pe an pentru a mà ocupa de imobile, deoarece nu locuiesc în România.
Và multumesc,
Cu consideratie, McR*

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

1. Din cate observ, dosarul s-a amanat deja tocmai pentru ca procedura de citare nu a fost legal indpelinita, iar mai mult nu s-a comunicat raportul de expertiza. O noua cerere in acest fel nu poate fi facuta decat eventual la urmatorul termen. Daca doriti sa fiti citat si sa obtineti o copie de raportul de expertiza, puteti face o adresa catre instanta si sa comunicati adresa Dvs. pentru comunicare.
2. In situatia in care vi se atribuie bunurile in natura nu aveti de ce solicita compensarea, intrucat platile facute sunt facute pentru Dvs. intrucat veti fi considerat proprietar retroactiv. Mai mult, compensarea trebuie sa fie cel putin certa, in sensul ca platile facut de Dvs. trebuie sa fie indicate si atestate de inscrisuri – adica creanta nu trebuie sa fie indoilenica. Mai mult, compensarea judecatoreasca nu se poate aplica unor creante ce depasesc 3 ani (adica creante prescrise). Totodata, avand in vedere ca procesul se afla in stadiul depasirii primului termen de infatisare a partilor, modificarea cererii in sensul compensarii (daca nu a fost ceruta) este mai anevoioasa intrucat termenul prevazut de art. 132 din Codul de procedura civila a fost depasit.

Totusi, daca apreciati ca ati putea avea castig de cauza si aveti dovezi in acest sens. ati putea incerca sa solicitati instantei compensarea judecatoreasca cu posibilitatea pentru instanta de a supune spre confruntare eventualele creante ale Dvs. fata de sora vitrega raportat la sulta ce o datorati. Indicat este sa depuneti dovezi in ce priveste creanta Dvs., adica dovada platii impozitelor sau altor plati de administrare sau conservare.

Va recomandam [link url=http://www.cjo.ro/urgenta] Consultanta Juridica Individuala si Urgenta[/link]