DWQA Questionsam grad dehandicap doi si nasc un copil ce drepturi banesti am eu si copilul.
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

AM GRAD DE HANDICAP DOI SI NASC UN COPIL CE DREPTURI AM EU SI COPILUL.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Conform Legii nr. 448/2006:

Art. 6

Persoanele cu handicap beneficiaz? de drepturi la:

a) ocrotirea s?n?t??ii � prevenire, tratament ?i recuperare;

b) educa?ie ?i formare profesional?;

c) ocuparea ?i adaptarea locului de munc?, orientare ?i reconversie profesional?;

d) asisten?? social?, respectiv servicii sociale ?i presta?ii sociale;

e) locuin??, amenajarea mediului de via?? personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informa?ional ?i comunica?ional;

f) petrecerea timpului liber, acces la cultur?, sport, turism;

g) asisten?? juridic?;

h) facilit??i fiscale;

i) evaluare ?i reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de c?tre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani.

[b]Insa, cel mai bine ar fi sa lecturati intreaga lege pentru o identificare mai concreta a tuturor drepturilor.[/b]

In ce priveste drepturile copilului, pe langa alocatia de stat, drepturile sunt prevazute de Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.