DWQA QuestionsAm dreptul la somaj?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Anul trecut 2011 am fost diagnosticata de cancer de col uterin,dupa care am facut brahiterapie,chimioterapie iar in luna iulie 2011 am fost supusa unei interventii chirurgicale de histerectomie totala.Am intrat in concediu medical cu cod de indemnizatie 14 si pana la sfarsitul lunii aprilie 2012 voi avea 311 zile de cm. cu acest cod.In urma unei discutii telefonice angajatorul mi-a propus sa-mi dau demisia,pentru ca eu i-am spus ca nu mai pot sa lucrez pe postul respectiv(barman-ospatar) din motive medicale,daca poate eventual sa-mi ofere un alt post in firma.Acesta a spus ca nu are un post adecvat pentru mine,doar postul care l-am ocupat anterior, ca atare sa-mi dau demisia.Precizez faptul ca el a angajat pe cineva pe postul meu inca de cand am intrat eu in concediu medical.Intrebarea mea este daca pot beneficia de somaj in aceste conditii?Daca da atunci care sunt demersurile si care este legea sau articolul cu care pot beneficia de somaj? Medicul oncolog mi-a recomandat evitarea efortului fizic si a mediului poluat.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Legea aplicabila in cazul dvs. este legea nr. 76/2002. Puteti merge sa discutati si cu cei de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in raza careia va aflati si dvs.

In principiu, trebuie sa aveti in vedere ca daca va dati demisia, nu puteti beneficia de somaj, intrucat legea solicita concedierea dvs. din motive neimputabile dvs. Ca atare, optinea cu demisia nu va ajuta.

Mai mult, in ce priveste cotizatiile:

Art. 34
(1) ?omerii prev?zu?i la art. 17 alin. (1) beneficiaz? de indemniza?ie de ?omaj dac? �ndeplinesc cumulativ urm?toarele condi?ii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni �n ultimele 24 de luni premerg?toare datei �nregistr?rii cererii;
b) nu realizeaz? venituri sau realizeaz?, din activit??i autorizate potrivit legii, venituri mai mici dec�t valoarea indicatorului social de referin??, �n vigoare;
c) nu �ndeplinesc condi?iile de pensionare, conform legii;
d) sunt �nregistra?i la agen?iile pentru ocuparea for?ei de munc? �n a c?ror raz? teritorial? �?i au domiciliul sau, dup? caz, re?edin?a, dac? au avut ultimul loc de munc? ori au realizat venituri �n acea localitate.
(11) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prev?zut? la alin. (1) lit. a), nu se iau �n calcul:
a) perioada de suspendare a raporturilor de munc? sau de serviciu, cu excep?ia perioadei de incapacitate temporar? de munc? �n care plata indemniza?iei se suport? de unitate, conform legii;
b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dac? aceasta nu dep??e?te 12 luni, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. g);
c) perioada cuprins? �ntre data suspend?rii raporturilor de munc? sau de serviciu ?i data �ncet?rii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. h);
d) perioada cuprins? �ntre data �ncet?rii raporturilor de munc? sau de serviciu ?i data r?m�nerii definitive a hot?r�rii judec?tore?ti de reintegrare �n munc?, dac? aceast? perioad? nu dep??e?te 12 luni, pentru persoanele prev?zute la art. 17 alin. (1) lit. j).

Trebuind sa aveti in vedere si:

Art. 35
(1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munc? sau de serviciu suspendate, cu excep?ia perioadei de incapacitate temporar? de munc? �n care plata indemniza?iei se suport? de unitate, conform legii, stagiul minim de cotizare se realizeaz? prin cumularea perioadei de asigurare realizate �nainte de suspendare cu perioada de asigurare realizat? dup? reluarea activit??ii.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!