DWQA QuestionsAm dreptul la cursuri de recalificare gratuite?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna ziua.Sunt de doua luni in cautarea unui loc de munca.As dori sa stiu daca cei de la ALOFM pot sa ma ia in evidenta si daca ,conform legii somajului valabila in 2011, pot urma un curs de recalificare gratuit daca nu sunt somer dar nu am nici un venit din alte activitati,deci nici un venit care sa depaseasca valoarea indemnizatiei minime de somaj.Va multumesc.

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 76/2002:

Art. 63

(1) Persoanele �n c?utarea unui loc de munc? pot participa la programe de formare profesional? care s? le asigure cre?terea ?i diversificarea competen?elor profesionale �n scopul asigur?rii mobilit??ii ?i reintegr?rii pe pia?a muncii.

(2) Programele de formare profesional? asigur?, conform legii, ini?ierea, calificarea, recalificarea, perfec?ionarea ?i specializarea persoanelor �n c?utarea unui loc de munc?.

(3) Formarea profesional? a persoanelor �n c?utarea unui loc de munc? se face ?in�ndu-se seama de cerin?ele de moment ?i de perspectiv? ale pie?ei muncii ?i �n concordan?? cu op?iunile ?i aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

(4) Formele prin care se realizeaz? formarea profesional? a persoanelor �n c?utarea unui loc de munc? sunt: cursuri, stagii de practic? ?i specializare, precum ?i alte forme, �n condi?iile legii.

Art. 65

(1) Activitatea de formare profesional? a persoanelor �n c?utarea unui loc de munc? se desf??oar? pe baza planului na?ional de formare profesional? elaborat anual de c?tre Agen?ia Na?ional? pentru Ocuparea For?ei de Munc?.

Prin urmare, cel mai recomandat pentru dvs. ar fi sa luati legatura cu cei de la ALOFM pentru a observa daca exista cursuri active de recalificare.