DWQA QuestionsAm dreptul in continuare la somaj?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Buna seara,

Am beneficiat timp de 5 luni de somaj, in urma desfiintarii locului de munca, in perioada aprilie 2012-august 2012.
La data de 01 septembrie m-am angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata, contract care a incetat la data de 28 septembrie, in perioada de proba, din initiativa angajatorului, deci din motive neimputabile mie.

Mi s-a comunicat la sediul AJOFM ca nu mai pot beneficia in continuare de somaj, conform Art. 37^1 alineatul (1)

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 76/2002 privind somajul:

Art. 45
(1) Suspendarea pl??ii indemniza?iilor de ?omaj acordate beneficiarilor are loc dup? cum urmeaz?:
a) la data la care nu ?i-a �ndeplinit obliga?ia prev?zut? la art. 41 alin. (1) lit. a);
b) pe perioada �ndeplinirii obliga?iilor militare;
c) la data �ncadr?rii �n munc?, conform legii, pe o perioad? de cel mult 12 luni;

(3) Repunerea �n plat?, dup? suspendarea �n condi?iile alin. (1) lit. b), c) ?i e)�i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai t�rziu de 30 de zile calendaristice de la data �ncet?rii situa?iei care a condus la suspendare.

Prin urmare, dvs. ati putea beneficia de somaj daca va incadrati in aceste norme. Insa, contractul trebuia depus la AJOFM pentru a se suspenda plata somajului. Precizati-le aceste aspecte in scris si vedeti ce va raspund.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!