DWQA Questionsajutor de inmormantare
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Daca o persoana cu pensie de urmas la OPSNAJ decedeaza cum poate familia sa intre in posesia ajutorului de inmormantare?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Conform legii nr. 263/2010:

Art. 129
(1) Ajutorul de deces se achit? �n termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, �n cazul decesului asiguratului prev?zut la art. 6 alin. (1) pct. I, II ?i V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
b) institu?ia care gestioneaz? bugetul asigur?rilor pentru ?omaj, �n cazul decesului ?omerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
c) casa teritorial? de pensii, respectiv casa de pensii sectorial?, �n cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prev?zut la art. 6 alin. (1) pct. IV ?i alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.
(2) �n situa?ia persoanelor asigurate �n sistemul public de pensii pe baza contractului de asigurare social? �ncheiat anterior intr?rii �n vigoare a prezentei legi, ajutorul de deces se achit? de casa teritorial? de pensii la care se afl? �n eviden??.

Prin urmare, in functie de situatia in care va aflati, va trebuie sa o depuneti o cerere in conditiile indicate anterior.

Mult succes si va multumim pentru publicarea intrebarii si increderea acordata!