DWQA Questionsact aditional la contractul individual de munca ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

1. poate fi impus de angajator actul aditional la contractul individual de munca?
2. in actul aditional pot fi prevazute clauze prin care angajatul este obligat sa participe la forme de pregatire imp[use de angajator dupa care este obligat sa ramina in firma cel putin 3 ani? in caz contrar fiindu/i imputate pregatire? (3000eur)
3. prin actul aditional se poate stipula concedierea din motive imputabile angajatului?
de ex. nerealizarea targetului (vinzare de produse bancare) de catre casier?
in conditiile in care ..activitatea de caserie are in principal minuirea valorilor si nu vinzarea de produse
iar targetul impus si pe caserie….nu poate fi realizat in actualele conditii social – economice?

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

In primul rand trebuie sa aveti in vedere dispozitiile Codului Muncii:

„Art. 190
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:
a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.”

„Art. 195.
(1) Salariaţii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile în condiţiile art. 194 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) nu pot avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă o perioadă de cel puţin 3 ani de la data absolvirii cursurilor sau stagiului de formare profesională.
(2) Durata obligaţiei salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.
(3) Nerespectarea de către salariat a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual de muncă.
(4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) revine şi salariaţilor care au fost concediaţi în perioada stabilită prin actul adiţional, pentru motive disciplinare, sau al căror contract individual de muncă a încetat ca urmare a arestării preventive pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, a condamnării printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o infracţiune în legătură cu munca lor, precum şi în cazul în care instanţa penală a pronunţat interdicţia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.”

Totusi, angajatul nu este obligat sa particepe la vreun curs de pregatire.
In cel de-al doilea rand, dvs. nu sunteti obligata sa semnati nimic, niciun act aditional, motiv pentru care daca angajatorul va impune, dvs. puteti refuza semnarea indiferent de clauzele continute. Insa exista riscul ca angajatorul sa modifice ulterior fisa postului si astfel sa impuna angajatilor o anume pregatire, iar dvs. sa nu mai corespundeti postului si astfel sa fiti concediata.