DWQA Questionsacordare tichete masa ?
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

unitatea in care lucrez acorda tichete cu luna aprilie.Are si salariati ambarcati care primeau si primesc alocatie de imbarcare sau de hrana,Intrebarea este:au dreptul sa primeasca tichete de masa?Dar cei care lucreaza cu jumatate de norma ,adica 4 ore pe zi?
va multumesc

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna ziua,

Raspunsul este da, intrucat Legea nr. 142/1999 prevede:

„Art. 1. – (1) Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator.”

Insa, prin Hotararea de Guvern nr. 5/1999, se stabileste modeul de acordare al tichetelor de masa:

„Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocaţiei individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, care să prevadă:
a) numărul salariaţilor din unitate care pot primi lunar tichete de masă, precum şi valoarea nominală a tichetului de masă, în limita celei prevăzute de lege, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;
b) numărul de zile lucrătoare din lună pentru care se distribuie tichete de masă salariaţilor;
c) criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masă, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii.”