DWQA QuestionsAcceptare �nt�bulare coproprietate f�r� acordul uneia dintre p�rti
office@cjo.ro Echipa asked 4 ani ago

Bun� ziua,
V� rog s� m� l�muriti �n urm�torul caz :
– dac� poate fi acceptat� de c�tre biroul teritorial de carte funciar� cererea pentru �nt�bularea unui imobil care se afl� �n coproprietate, f�r� acordul uneia dintre p�rti ? (adic� dac� este legal din punct de vedere juridic ca proprietatea s� fie �nt�bulat� f�r� ca cel�lalt coproprietar s�-si fi dat acordul, f�r� s� fie m�car anuntat ?)
V� multumesc, cu deosebit� consideratie, MR

1 Answers
office@cjo.ro Echipa answered 4 ani ago

Buna seara,

Raspunsul este negativ atat timp cat nu exista o hotarare judecatoreasca care sa dispuna in sensul intabularii fara acordul ambelor parti.