Model Recurs

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a), ……….., cu domiciliul în ………………………………………………………….., în temeiul art. 483 si urm. C.p.c, formulez prezentul

RECURS

împotriva hotărârii judecătorești numărul…………, pronunțată de către …………….(instanța care a pronunțat hotărârea), în dosarul numărul………………, prin care vă rugăm să ne admiteți recursul și să constatați că hotărârea atacată este nelegală, pentru următoarele:

MOTIVE

1…………………………………….

2…………………………………….

etc.

(va trebui să motivați incidența unuia sau unora dintre punctele prevăzute de art. 488 Cod procedură civilă ca motive de nelegalitate ale hotărârii atacate).

Probe: înscrisuri (singura probă admisă în recurs)

În temeiul art. 223 Cod proc. civ., vă solicităm judecarea cauzei şi în lipsa noastră.(dacă nu vă puteți prezenta în instanță).

În drept, art. 488 pct………(punctul sau punctele incidente în cazul Dvs.), ……….(alt act normativ incident în cauză dacă este cazul)

Anexez taxă de timbru în valoare de…………..(conform OUG 80/2013).

Data…………….

________________________
(Numele și semnătura dvs.)

DOMNULUI PREȘEDINTE AL …………………..(instanței a cărei hotărâre se atacă)