Model Plangere Solutie Procuror

DOMNULE PRIM PROCUROR,

Subsemnatul(a)…………………………, domiciliat(ă) în ……………………………………………………………………………………………….., în calitate de………………..în cadrul dosarului penal numărul ………………………., formulez prezenta

PLÂNGERE

împotriva soluţiei din dosarul mai sus menționat, prin care s-a dispus……………………………………………………………………………………………………………………, solicitându-vă ca prin rezoluția ce o veți da, să dispuneți………………………………………………………………………………………………, pentru următoarele

MOTIVE

În fapt,…………..(urmând a prezenta pe scurt situația de fapt și a motiva nelegalitatea soluției dispuse și implicit necesitatea admiterii plângerii Dvs.) 

În drept, art. 275, art. 278 Cod procedură penală.

Data…………………

_____________________

(Numele si semnătura dvs.)

DOMNULUI PRIM PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ ……………………..(parchetul competent – de obicei parchetul care a instrumentat )