Model Interogatoriu

– Se va putea incuviinta chemarea la interogatoriu, cand este privitor la fapte personale, care fiind in legatura cu pricina, pot duce la dezlegarea ei.

– Raspunsurile la interogator vor fi trecute pe aceeasi foaie cu intrebarile.
– Interogatorul va fi semnat pe fiecare pagina de presedinte, grefier, de cel care l-a propus, precum si de partea care a raspuns dupa ce a luat cunostinta de cuprins. Tot astfel vor fi semnate adaugirile, stersaturile sau schimbarile aduse, sub pedeapsa de a nu fi tinute in seama.
– Statul si celelalte persoane juridice de drept public, precum si persoanele juridice de drept privat, vor raspunde in scris la interogatoriul ce li se va comunica. Se excepteaza societatile comerciale de persoane, ai caror asociati cu drept de reprezentare vor fi citati personal la interogator. – Partea care are domiciliu in strainatate va putea fi interogata prin cel care o reprezinta in judecata. In acest caz, interogatorul va fi comunicat in scris mandatarului, care va depune raspunsul partii dat in cuprinsul unei procuri speciale si autentice. Daca mandatarul este avocat, procura speciala certificata de acesta este indestulatoare.
– Instanta poate incuviinta luarea interogatorului la locuinta, daca partea este impiedicata de a veni in fata instantei.
– Daca partea, fara motive temeinice, refuza sa raspunda la interogator sau nu se infatiseaza, instanta poate socoti aceste imprejurari ca o marturisire deplina sau numai ca un inceput de dovada in folosul partii potrivnice.
– Interogatoriu nu este limitat ca numar de intrebari si intrebarile nu au o forma tipizata. Intrebarile de mai jos sunt orientative.
– Interogatoriul nu se depune inainte de termenul de judecata, ci la termenul de judecat la care se va lua interogatoriul in sine.

 

Instanța………….. (instanta la care va judecati)
Dosar nr……………

 

 

INTEROGATORIU

formulat de…………(reclamant/pârât/sau orice altă titulatura) pentru……….(pârâtul/reclamantul/sau orice altă titulatură)…………(și numele acestuia)

 

 

ÎNTREBĂRI /
RĂSPUNSURI

1. Este adevărat că…………………………………………………………….| …………………………………………………………………

2. Recunoașteți că………………………………………………………………| …………………………………………………………………

3. Dacă răspunsul la întrebarea … este …………………………………..,
ne puteți preciza …………………………………………………………………| …………………………………………………………………

4. Vă rugăm să ne precizați dacă…………………………………………….| …………………………………………………………………

5. Vă rugăm să ne precizați când…………………………………………….| ………………………………………………………………….

6. Ne puteți explica de ce………………………………………………………| ……………………………………………………………………

7. Ați…………………………………………………………………………………| …………………………………………………………………….

8. Cunoașteți dacă……………………………………………………………….| ……………………………………………………………………..

 

 

INSTANȚA

GREFIER

 

(partea care a propus interogatoriul) reclamant/pârât/(sau orice altă titulatură)

 

(partea căreia i se ia interogatoriul) reclamant/pârât/(sau orice altă titulatură)