Model Cerere Preschimbare Termen

Instanța…………………………
Secția…………………………..
Dosar nr. ……………………..

 

DOMNULE PREȘEDINTE

Subsemnatul(a), ………………………………….., cu domiciliul …………………………………. reclamant(ă) (sau orice altă calitate procesuală pe care o aveți) în dosarul ce formează obiectul cauzei nr. ………………………….., cu termen de judecată la data de …………………….., formulez

 

CERERE DE PRESCHIMBARE A TERMENULUI DE JUDECATĂ

având în vedere …………………….(va trebui să menționați toate motivele care să determine modificarea termenului de judecată – spre exemplu o cauză urgentă care face imposibilă prezentarea dvs. la termenul acordat de instanță), vă rugăm să dispuneți fixarea unui alt termen de judecată în conformitate cu art. 153 C.pr.civ.

 

 

_______________________
(Numele și semnătura dvs.)

 

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..(instanța la care va judecați)