Model Cerere Modificatoare

Trebuie sa aveti in vedere mai intai dispozitiile art. 204 din Codul de procedura civila referitoare la modificarea cererii.

Instanța………………(menționati instanța unde va judecati in locul punctelor)
Dosar nr……………….

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a),…………………….., cu domiciliul in……………………………………………………………………….., parte in dosarul ce formeaza numarul …………, formulez

CERERE MODIFICATOARE

a capetelor cererii introductive, în sensul în care:

1……………………………..
2……………………………
(va trebui sa precizati modificarile exacte ale cererii dvs: spre exemplu, puteti cere un capat nou de cerere, renunta la un capat de cerere sau modifca un capat de cerere)
În fapt,…………..(urmând a prezenta pe scurt situația de fapt și a motiva modificarea capetelor de cerere si implicit admiterea lor)

În drept, art. 204 Cod de procedură civilă

 

 

Data…………………

 

 

_____________________
(Numele si semnătura dvs.)

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..(instanța la care vă judecați)